Zonny Eldsjäl

Rånäs har en mycket aktiv orienteringsklubb och där finns en man vid namn Thord Andersson. 

Thord har sålt över 650.000 lotter, han har inbringat över TIO miljoner kronor till sin Klubb Rånäs OK. Så den gåvan från Zonny på …… kr är sammanhanget mycket blygsam, lika blygsamt som det är, är Thord tacksam för bidraget. Thord är naturligtvis hedersmedlem i sin klubb med avgiftsbefrielse som självklarhet men lika självklart har Thord tackat nej till avgiftsbefrielsen.

Det finns mer att skriva om vad Thords engagemang har gett Rånäs OK men listan skulle bli allt för lång. Det räcker med att säga att Thord Andersson är en sann Eldsjäl.